Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer  wordt op vrijwillige basis het inkomen beheerd. Alle inkomsten en uitgaven zijn op elkaar afgestemd. Hiermee wordt  voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.
Samen met u wordt het budgetplan opgesteld, waarop alle inkomsten en uitgaven staan vermeld. Zo krijgt u ook weer overzicht in uw financiën.

Alle vaste lasten, schuldaflossingen en reserveringen worden betaald volgens het budgetplan. Hiervoor wordt een aparte beheerrekening geopend waarop het inkomen wordt gestort en alle vaste lasten betaald worden. Daarnaast  ontvangt u geld om van te leven op een eigen rekening.

Inkomensbeheer is een goede oplossing als er tijdelijk geen grip is op de financiën en geen sprake van problematische schulden. Daarnaast wordt inkomensbeheer vaak ingezet voorafgaand aan het beschermingsbewind. 

Aanmelding en intakegesprek

U kunt zich telefonisch, per mail of via het contactformulier aanmelden. We zullen dan op kortst mogelijke termijn een intakegesprek inplannen. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Wij horen graag hoe uw persoonlijke situatie is en zullen samen een doel opstellen dat u graag wilt bereiken. 

We zullen niet alleen uw financiële situatie bespreken, maar ook de verwachtingen die u mag hebben en wat het inkomensbeheer inhoudt voor u. Het belangrijkste is dat er een goed gevoel is om de samenwerking op te starten.